Historie

znak-SDH-11                                                          IMG_20130519_0004

 

 

SDH Křížkový Újezdec okr. Praha – Východ

Sbor dobrovolných hasičů Křížkový Újezdec byl založen v roce 1903 jako součást Jílovské župy F.L. Riegera, která byla založena ve stejném roce. Jména zakládajících členů bohužel neznáme. Lze přepokládat, že jedním z nich byl i rolník Jan Slabihoud, který byl zároveň prvním starostou Jílovské župy. V roce 1940 je zaznamenána činnost divadelního odboru našeho sboru. Dle pamětníků se divadlo hrávalo zejména v hostinci U Áronů, který dnes již neexistuje. V roce 1984 se s naším sborem sloučil i zaniklý sbor v sousední obci Čenětice, který měl také bohatou historii. V roce 1914 měl náš sbor 17 členů, 1921 měl 19 členů a v roce 1933 15 členů. Nyní činí naše členská základna cca 100 členů

V současné době je náš sbor velmi dobře technicky vybaven. Disponujeme dvěma zásahovými vozidly – VW transporter a CAS 25. Dále máme jednu přenosnou stříkačku PS 12 a dvě stříkačky PS 8. V roce 2010 sbor zakoupil plovoucí čerpadlo. Náš sbor se dlouhodobě věnuje práci s mládeží, vedoucím mládeže je pan Karel Kohout, ale v současné době se do činnosti mládeže zapojují i mladší členové našeho sboru. Naše mládež se pravidelně zúčastňuje soutěží hry Plamen a různých pohárových soutěží. V dospělích kategoriích nás reprezentují především muži. Z vybraných členů našeho sboru je tvořena JSDH obce Křížkový Újezdec.

Významné zásahy:

  • V roce 1968 požár stodoly u Hnátků
  • V roce 1980 požár bývalého hostince U Áronů
  • V roce 1985 požár střechy obytného domu č. 13
  • V roce 1989 požár seníku
  • V roce 1993 požár stodoly u Hnátků
  • V roce 2009 požár seníku

 

Naše obec

Obec Křížkový Újezdec leží asi 28 km jihovýchodně od Prahy. První písemná zmínka o naší obci je z roku 1349, kdy Jimran z Říčan dal „plat“ ze vsi Újezdce klášteru sv. Anny na Starém městě Pražském. Od 60. let minuléh století je součástí Křížkového Újezdce i obec Čenětice. První písemná zmínka o obci Čenětice je z roku 1088. Mezi dochované památky patří kamenné zvoničky na návsích obou obcí. Dále litinové kříže stojící poblíž obou obcí z roku a také kříž u místního hřbitova . V Čeněticích byla dlouhá léta základní škola, která ale byla začátkem 80. let minulého století zrušena.

 

 

 

IMG_20130519_0001

IMG_20130519_0002

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

z leva sedící: František Křtěn, Antonín Junek, Jan Polánecký stojící: Karel Tomek, František Balouš, Martin Doležal